Eski minis Maneesh Gobin ek PPS Rajanah Dhaliah bizin demisioner?

    952

    Eski minis Maneesh Gobin ek PPS Rajanah Dhaliah bizin demisioner?

    Article précédentEski bizin kapav koz kreol dan parlement pou ki tou dimoun kompran seki pe passer ?
    Article suivantEski ena tro bokou parti politik dan Maurice