Depuis commencement l’annee bane zelev ine rate beaucoup classes a cause mauvais temps. Eski ou penser ki bisin met en place enn bon systeme online teaching ki kapav active a chaque fois Pena lekol?

    853

    Depuis commencement l'annee bane zelev ine rate beaucoup classes a cause mauvais temps. Eski ou penser ki bisin met en place enn bon systeme online teaching ki kapav active a chaque fois Pena lekol?

    Article précédentSelon Meteo, cyclone Freddy represente enn menace potentielle pou Maurice. Eski ou penser ki bane autorites assez preparer pou intervener a nimporte qui moment?
    Article suivantEski bizin pran sanction contre bann kolez ki implike dan bann video ki finn difize lor rezoi socio et ki finn kalifie de rasis?